INFO

Systemy rynnowe Bryza, Marley / Poliwęglany / Okna dachowe / Blachodachówka / Dachówka ceramiczna / Dachówka karpiówka / Akcesoria dachowe / Porotherm / Transport / HDS /Śląsk transport gratis*/

Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

W związku z obowiązkiem informacyjnym, określonym w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, mając na uwadze fakt Pani/Pana dotychczasowego współdziałania z MAD-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janusz Madej oraz fakt zgromadzenia w jego toku Pani/Pana danych osobowych (obejmujących Pani/Pana dane kontaktowe), a nadto szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAD-POL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Janusz Madej z siedzibą w Gliwicach, pod adresem ul. Grottgera 60, 44-100 Gliwice, NIP 6311020321, zwana dalej: „Administratorem Danych”. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub dzwoniąc pod numer: +48 660 786 102

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych i ich podstawa prawna?

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:

 - nawiązania z Panią/Panem relacji handlowej,

- prowadzenie z Panią/Panem korespondencji handlowej,

- realizacja zamówień,

- prawidłowa realizacja przez Administratora Danych umów z Panią/Panem,

- dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią,

- dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).

 Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów handlowych oraz prowadzenia korespondencji handlowej.

Jakie dane przetwarzamy?

Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania, adres budowy, adres dostawy, pliki cookies).

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków handlowych z Panią/Panem pracodawcą, będącym jednocześnie kontrahentem Administratora Danych, a po ich zakończeniu przez okres zgodny z ustawą RODO, licząc od dnia wykonania umowy zawartej przez Administratora Danych, bądź od ostatniego kontaktu z Panią/Panem, w zależności od tego, który okres upływa później.

Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?

Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym firmom transportowym, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, urzędom skarbowym.

Czy przekazujemy twoje dane do państwa trzeciego?

 Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przechowywanymi danymi?

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Cookies
Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez stronę internetową
i zapisywane po stronie użytkownika (na dysku komputera, pamięci lub karcie flash
urządzenia mobilnego). Parametry ciasteczek pozwalają na odczyt informacji w nich
zawartych jedynie serwisowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku
liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam,
do monitorowania aktywności odwiedzających oraz statystyk.
 
W naszym serwisie pliki cookies używane są w celu:
- dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
- pozyskiwania anonimowych informcji dotyczących sposobu,
   w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
- ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
- zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa.
 
Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu
ich usunięcia przez użytkownika bądź, po z góry ustalonym czasie określonym
w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do
momentu jej wyłączenia  lub wylogowania się ze strony internetowej na której
zostały zamieszczone. Pliki cookies wykorzystywane są również przez naszych reklamodawców
oraz podmioty współpracujące z nami i posiadające własną politykę w tym zakresie:
- Google Analytics, YouTube, Webserwer.pl.
Z polityką ochrony prywatności podmiotów współpracujących można zapoznać się
w ich serwisach internetowych.
 
Współczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek 
(domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie,
może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 
Informacje na temat sposobu zmiany ustawień dotyczących ciasteczek znajdują się 
na stronach internetowych producentów przeglądarek oraz urządzeń mobilnych.
 
Przeglądarki : Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. 
Urządzenia mobilne: Android, Blackberry, iOS, Windows Phone.
Prosimy się z nimi zapoznać.

 

Rynny Bryza

BRYZA oferuje kompletny system składający się z rynien o przekroju półokrągłym o tradycyjnym wywinięciu, w czterech średnicach 75, 100, 125, 150 mm, z zespołem kształtek oraz rur spustowych w trzech średnicach Ø 63, Ø 90, Ø 110, system dostępny jest w następujących kolorach: białym, brązowym, czerwonym, grafitowym, ceglastym, zielonym.

Nowe promocje,atrakcyjne ceny - Zapraszamy

Transport z żurawiem

Oferujemy transport z żurawiem HDS

Terminowa i szybka realizacja, dogodne terminy.

Aby skalkulować lub zlecić transport proszę o kontakt

tel. 660 786 102; 602 795 046 lub mailowo

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. więcej informacji